TR | EN
Bölüm Hakkında

Yeraltı kaynaklarını bilinçli ve en yüksek verimlilikle işletmek, toplumun refahına katkıda bulunmak ve ülke ekonomisine sunmak için madencilik eğitimi ve araştırmalarına önem vermek gerekmektedir. Eskişehir madencilik açısından Türkiye'de en popüler merkezlerden birisi olup, bor tuzları, krom, manyezit, altın, mermer ve lületaşı gibi metalik ve endüstriyel açısından önemli rezervlere sahiptir. Bu önemli Madencilik merkezinde bulunan işletmelerin faaliyetleriyle destek olmak amacıyla 1975 yılında Eskişehir'de Maden Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bölümümüzde Maden İşletme, Cevher Hazırlama ve Kazı Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalları mevcuttur.

Yapılan bir araştırmaya göre meslekler arası sıralı puan ortalamasında Maden Mühendisliği dalı, 103 meslek dalı içinde baştan 16. sırada yer almaktadır. Meslek dallarına göre öğretim kurumları sıralamasında ise bölümümüz mevcut bölümler arasında ODTÜ, HÜ, İTÜ, İÜ VE DEÜ'nin ardından 6. sırada yer almaktadır. Öğretim üyesi ve elemanı açığı bulunmayan bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora programları da bulunmaktadır.

Bölümümüzde Lisans öğrencilerine Maden Mühendisliği bilgileri teorik ve uygulamaları olarak verilmektedir. Öğrencilere ilk iki yıl temel Maden Mühendisliği eğitimi verildikten sonra, üçüncü ve dördüncü sınıflarda seçmeli derslerle ilgi duydukları anabilim dallarından birisinde branşlaşma olanağı da tanınmaktadır. Bölümümüzde Cevher Hazırlama, Kaya Mekaniği, Fizik-Kimya, Mineraloji-Maden Yatakları ve Süs-Yarı Kıymetli Taşlar Laboratuvarları bulunmaktadır. Maden Mühendisliği ve araştırmalar açısından oldukça iyi bir düzeye erişmiş olan laboratuvar olanaklarımız, bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun olarak geliştirilmeye devam etmektedir.