TR | EN
Eğitim Amaçları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin vizyon ve özgörevleriyle uyumlu, çağdaş madenmühendisleri yetiştirme bilinciyle programın eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Maden Mühendisliği ve ilgili alanlarda teknik, araştırma, iş güvenliği veya yönetici pozisyonlarında görev alabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
  • Maden mühendisliği ve ilgili alanlarda tasarım ve proje bazlı problemleri modern madencilik prensipleri ve uygulamalarını kullanarak analiz edebilme ve çözebilme becerisine sahip olmak,
  • Maden Mühendisliği ve ilgili alanlardaki ekiplerle takım çalışması yapabilme becerisine sahip olmak,
  • Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
  • Mesleğiyle ilgili yasaların ve etik ilkelerin bilincinde olmak.
  • Gerek mesleki gerekse de meslek hayatı dışında yaşam boyu öğrenme bilincine (felsefesine) sahip olmak,