TR | EN
Vizyon / Misyon
Vizyon (Uzgörü)

“Çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma etkinlikleri yürüten, bu etkinlikleri üniversite-sanayi işbirliği içerisinde geliştiren ve uygulanabilir kılan, ulusal alanda söz sahibi olan ve uluslararası standartlarda bir bölüm olmaktır.”

Misyon (Özgörev)
  • Bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini Madencilik Sektöründe uygulayabilen, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış, mühendislik etiğine sahip nitelikli maden mühendisleri yetiştirmek,
  • Üniversite-sanayi işbirliğine önem vermek, sanayinin sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak,
  • Takım çalışması anlayışı içinde akademik çalışmalarını üst düzeyde sürdürebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde proje önerebilen ve yürütebilen, toplum ve çevre değerlerine duyarlı, paylaşımcı ve bilimsel etiğe sahip öğretim elemanları yetiştirmektir.