TR | EN
SWOT Analizi

Maden Mühendisliği Bölümü Güçlü Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi

GZFT analizi için akademik kadro ve paydaşlarla değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. GZFT analizinde üçer adet güçlü yön, zayıf yön, sorun ve çözüm önerisi belirlenmişlerdir. Böylece akademik kadro ve paydaşlarca önemsenen çalışma alanları da şekillenmiştir. Belirlenen güçlü yönler, zayıf yönler ve fırsatlar aşağıda sıralanmıştır.

Güçlü yönler:

 • Üniversitenin araştırma üniversitesine dönüşüm için Maden Mühendisliği Bölümünde güçlü bir alt yapı ve nitelikli öğretim kadrosunun bulunması,
 • Disiplinlerarası çalışma olanağının bulunması,
 • Ulusal ve uluslararsı öğrenciler için tercih edilen bir bölüm olunması,
 • Kamu kurumlarına giriş sınavında mezun öğrencilerin başarı seviyesinin yüksek olması,
 • Değişimi yönlendirebilecek genç dinamik ve yeniliklere açık akademik kadronun bulunması,
 • Paydaşların gereksinimleri ve akademik gelişmeler doğrultusunda hazırlanan ders programlarının varlığı,
 • Paydaşlarla güçlü ilişkilerin bulunması,
 • Eğitim için uygun bina ve tefrişata sahip olunması.

Zayıf Yönler

 • Bazı laboratuvarların fiziksel alt yapı ve donanım eksikliği olması,
 • Laboratuvarlarda teknik personeli ihtiyacının bulunması,
 • Araştırma görevlisi ihtiyacının bulunması,
 • Mezunlarla iletişimin istenilen düzeyde olmaması,
 • Döner sermaye kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarına yoğun proje, analiz ve raporlama çalışmalarının yoğun olması
 • Bilimsel çalışmaların patente dönüşmesinin istenen düzeyde olmaması,
 • Ödenek yetersizlikleri nedeniyle önemli bazı bilgisayarla tasarım yazılımlarının lisanslı olarak temin edilememsi
 • Mühendislik birimlerine uygulanan taban puan şartı nedeniyle öğrenci talebinin düşük olması.

Fırsatlar

 • Ülkenin hızlı kalkınma hedefleri doğrultusunda madenciliğin  öncelikli alan olması,
 • Eskişehir ve çevresinde madencilik faaliyetlerinin yoğunlaşması,
 • Madencilik sektöründe AR-GE çalışmaları ihtiyacının artması,
 •  Maden Mühendisliği Bölümünün köklü geçmişi nedeniyle mezunlarının kamu ve özel sektörde yönetim kademelerinde yer almaları,
 • Türkiye’de bir ilk olarak Eskişehir’de ESO Madencilik Kümesinin olması,
 • Hızlı tren bağlantısı olan, coğrafi anlamda avantajlı bir konumda bulunması,
 • Eskişehir'in öğrenci şehri olması ve geniş sosyal olanakların bulunması

Tehditler

 • Son yıllarda lisans öğrenci sayılarının azalması
 • Emekli olan öğretim üyelerinin yerine, alttan yeni kadroların yetiştirilememesi
 • Lisanslı programların satın alınamaması nedeniyle bilgisayarla tasarım derslerinin açılamamasının, mezunların tercih edilebilirliğini sınırlandırması