TR | EN
Komisyonlar
Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Hamdi AKÇAKOCA (Başkan)

Prof.Dr. Adnan KONUK

Doç.Dr. Seyhan ÖNDER

Araş.Gör.Dr. Ece KUNDAK

Araş.Gör.Dr. Işıl TOKCAN

Araş.Gör.Dr. Semih OLUKLULU

Ders Eşdeğerlikleri Komsiyonu

Dr.Öğr.Üyesi Y.Hakan GÜRSOY

Dr.Öğr.Üyesi Hakan AK

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet AKSOY

Ders Kayıtları Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Gülnaz DALOĞLU

Teknik Şartname Hazırlama Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Semih OLUKLULU

Mal Alımı ve Muayene Kabul Komisyonu

Arş.Gör.Dr. H. Serkan GÖKÇEN

Hizmet ve Yapım İşleri Kabul Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Ece KUNDAK

Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Gülnaz DALOĞLU

Atık Yönetimi Komisyonu

Arş.Gör.Dr. H. Serkan GÖKÇEN

Kayıttan Düşme (Hurdaya Ayırma) Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Semih OLUKLULU