TR | EN
Amaçlar / Çıktılar

Program Eğitim Amaçları

 • Maden Mühendisliği ve ilgili alanlarda teknik, araştırma, iş güvenliği veya yönetici pozisyonlarında görev alabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
 • Maden mühendisliği ve ilgili alanlarda tasarım ve proje bazlı problemleri modern madencilik prensipleri ve uygulamalarını kullanarak analiz edebilme ve çözebilme becerisine sahip olmak,
 • Maden Mühendisliği ve ilgili alanlardaki ekiplerle takım çalışması yapabilme becerisine sahip olmak,
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Mesleğiyle ilgili yasaların ve etik ilkelerin bilincinde olmak.
 • Gerek mesleki gerekse de meslek hayatı dışında yaşam boyu öğrenme bilincine (felsefesine) sahip olmak,

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini Maden Mühendisliği alanında kullanma becerisi.
 2. Maden Mühendisliği alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 3. Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda istenilen bir sistemi, cihazı veya ürünü ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, iş güvenliği ve sağlığı, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar çerçevesinde tasarlama becerisi.
 4. Maden Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Maden Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
 7. Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 10. Proje,  risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 11. Maden mühendisliği çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel, hukuksal ve toplumsal etkilerini anlamak için gereken kapsamlı eğitimi almak.