TR | EN
Belgeler

STAJ BAŞLANGICINDA DOLDURULMASI GEREKEN BELGELER

Öğrenciler, staj yapacağı işletmeyi belirledikten sonra, Firmadan/Kurumdan staja kabul edildiklerine dair bir belge (Staj Kabul Yazısı) istemeleri gerekmektedir. İşletmenin resmi bir belge talep etmesi durumunda, öğrenciler kendi öğretimine ait Staj Zorunluluk Belgesini doldurarak, Staj komisyonuna onaylatıp İşletmeye gönderilebilir.

Staj Zorunluluk Belgesi (I. Öğretim)

Staj Zorunluluk Belgesi (II. Öğretim)

Staj yapacağı Firmadan/Kurumdan staja kabul edildiklerine dair belgeyi alan öğrenciler, Staj Başvuru Formu (2021) ve Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesini (2021) bilgisayar ortamında doldurduktan sonra Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belgeyi (Belge E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çıktı alınacaktır.), Staj Kabul Yazısı ve Kimlik Fotokopisi ile birlikte Staj Komisyonu'na Komisyon tarafından belirlenen tarihte teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Başvuru Formu'ndan 3 adet çıktı alınacaktır.

 

STAJ BİTTİKTEN SONRA DOLDURULMASI GEREKEN BELGELER

Staj esnasında staj ücreti alındıysaStaj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formuve öğrenciye ücret ödendiğine dair Banka Dekontu stajın yapıldığı ay içerinde veya takip eden ayın 4’üne kadar Staj Komisyonuna teslim edilir. Staj defterinin ve staj sicil fişinin (kapalı zarfta) ise ilan edilen tarihler içerisinde ilgili öğretim elemanına teslim edilmesi mecburidir.

Staj esnasında ücret alınmadıysa ilan edilen tarihler içerisinde Staj Defterlerinin, Staj Sicil Fişinin (kapalı zarfta) ve “Staj Ücreti Talep Etmeme Bilgi Formununilgili öğretim elemanına teslim edilmesi mecburidir.