TR | EN
Açılan Dersler / Ders Bilgi Paketi

Lisans derslerine ait bilgi paketine (tüm dersler) aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Ders Bilgi Paketi (Türkçe) / Ders Bilgi Paketi (İngilizce)

1.YIL

Güz Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili
151711195 Fizik I 3 3+0+0 Z Türkçe
151711196 Fizik I Lab. 2 0+0+2 Z Türkçe
151711210 Matematik I 5 4+0+0 Z Türkçe
151711197 Kimya 3 3+0+0 Z Türkçe
151711198 Kimya Lab. 2 0+0+2 Z Türkçe
151711133 Teknik Resim 4 2+2+0 Z Türkçe
151711211 Maden Mühendisliğine Giriş ve Etik 3 2+0+0 Z Türkçe
151011209 İngilizce I 3 3+0+0 Z Türkçe
151711181 Türk Dili I 2 2+0+0 Z Türkçe
151711185 Seminer I (Yb. Uyr. Öğr) 2 2+0+0 Z Türkçe
  Sosyal Seçmeli I         
151711212 Rapor Yazma ve Sunuş Teknikleri 3 2+0+0 S Türkçe
151711213 Temel Fotoğrafçılık 3 2+0+0 S Türkçe
151711214 Web Tasarımı 3 2+0+0 S Türkçe
151711215 İlk Yardım 3 2+0+0 S Türkçe
Güz Dönemi Toplamı : 30      
Bahar Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili
151712196 Fizik II 3 3+0+0 Z Türkçe
151712197 Fizik II Lab. 2 0+0+2 Z Türkçe
151712204 Matematik II 5 4+0+0 Z Türkçe
151712206 Mühendislik Mekaniği 5 4+0+0 Z Türkçe
151712205 Analitik Kimya 6 3+0+2 Z Türkçe
151712182 Türk Dili II 2 2+0+0 Z Türkçe
151012210 İngilizce II 3 3+0+0 Z Türkçe
151712200 Temel Bilgisayar Bilimleri 4 2+2+0 Z Türkçe
151712186 Seminer II (Ybc. Uyr. Öğr) 2 2+0+0 Z Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı : 30      
YIL TOPLAMI : 60      

 

2.YIL

Güz Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili
151713228 Madenlerde Hazırlık ve Kazı 5 3+0+0 Z Türkçe
151713229 Madenlerde Açık İşletme 5 3+0+0 Z Türkçe
151713554 Mineraloji ve Petrografi 5 2+0+2 Z Türkçe
151713235 Genel Jeoloji  4 3+0+0 Z Türkçe
151713237 Mukavemet 4 3+0+0 Z Türkçe
151011208 A.İ.İ.T-I 2 2+0+0 Z Türkçe
151713555 Akışkanlar Mekaniği 5 3+0+0 Z Türkçe
Güz Dönemi Toplamı : 30      
Bahar Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili
151012209 A.İ.İ.T. II 2 2+0+0 Z Türkçe
151714554 Diferansiyel Denklemler 4 3+0+0 Z Türkçe
151714555 Termodinamik 3 2+0+0 Z Türkçe
151714234 Cevher Hazırlama I 6 3+2+0 Z Türkçe
151714237 Topoğrafya  4 2+2+0 Z Türkçe
151714230 Yeraltı Üretim Yöntemleri 4 3+0+0 Z Türkçe
151714556 Sondaj Tekniği 3 1+2+0 Z Türkçe
151714557 Staj I 4 - Z Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı : 30      
YIL TOPLAMI : 120      

 

3.YIL

Güz Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili
151715348 Yapısal Jeoloji 3 2+0+0 Z Türkçe
151715349 İş Sağlığı ve Güvenliği I 3 2+0+0 Z Türkçe
151715331 Cevher Hazırlama II 6 3+0+2 Z Türkçe
151715350 Teknik İngilizce 2 2+0+0 Z Türkçe
151715344 Kaya Mekaniği 5 3+0+0 Z Türkçe
151715343 Olasılık ve İstatistik 3 2+0+0 Z Türkçe
  Teknik Seçmeli I        
151715345 Kaya Şev Stabilitesi 4 3+0+0 S Türkçe
151715346 Patlatma ve Çevresel Etkiler 4 3+0+0 S Türkçe
151715347 Madenlerin Aranması ve Değerlendirilmesi 4 3+0+0 S Türkçe
  Teknik Seçmeli II        
151715351 Tünel Teknolojisi 4 3+0+0 S Türkçe
151715352 Jeolojik Harita Alma 4 3+0+0 S Türkçe
151715353 Metalik Cevherler ve Zenginleştirilmesi 4 3+0+0 S Türkçe
151715354 Madencilikte Toplam Kalite Yönetimi 4 3+0+0 S Türkçe
Güz Dönemi Toplamı : 30      
Bahar Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili
151716330 Maden Yatakları 3 2+0+0 Z Türkçe
151716332 Cevher Hazırlama III 6 3+2+0 Z Türkçe
151716334 Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı 4 3+0+0 Z Türkçe
151716350 Bil. Destekli Cevher Hazırlama Tasarımı 3 1+2+0 Z Türkçe
151716351 İngilizce Yazışma Teknikleri 2 2+0+0 Z Türkçe
151716355 Staj II 4 - Z Türkçe
  Teknik Seçmeli  III        
151716347 Öğütme Teknolojisi 4 3+0+0 S Türkçe
151716348 Çimento Teknolojisi 4 3+0+0 S Türkçe
151716349 Kömür Teknolojisi 4 3+0+0 S Türkçe
  Teknik Seçmeli IV        
151716352 Mermer Üretim ve İşleme Teknikleri 4 3+0+0 S Türkçe
151716353 Madencilikte Sistem Analizi 4 3+0+0 S Türkçe
151716354 Zemin Mekaniği 4 3+0+0 S Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı : 30      
YIL TOPLAMI : 180      

 

4.YIL

Güz Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili
151717630 Maden Makinaları 4 3+0+0 Z Türkçe
151717419 Madenlerde Havalandırma 6 4+0+0 Z Türkçe
151717631 Madenlerde ve Tünellerde Tah. Tasarımı 6 4+0+0 Z Türkçe
151717641 Maden ve İş Hukuku 3 2+0+0 Z Türkçe
  Teknik Seçmeli V        
151717632 Cevher Zenginleştirmede Deney Tasarımı 4 3+0+0 S Türkçe
151717633 Endüstriyel Hammadde ve Hazırlanması 4 3+0+0 S Türkçe
151717634 Seramik Teknolojisi 4 3+0+0 S Türkçe
  Teknik Seçmeli VI        
151717635 Cevher Kar. ve Analiz Teknikleri 4 3+0+0 S Türkçe
151717636 Malzeme ve Metalurji 4 3+0+0 S Türkçe
151717637 Cevher Hazırlamada Modelleme 4 3+0+0 S Türkçe
  Teknik Seçmeli-VII        
151717638 Atıksu Arıtımı 3 2+0+0 S Türkçe
151717639 Madencilikte Çevre Sorunları 3 2+0+0 S Türkçe
151717640 Madencilikte Çevre ve Emniyet 3 2+0+0 S Türkçe
Güz Dönemi Toplamı : 30      
Bahar Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili
151718549 Kazı Makinaları ve Mekanizasyon 4 3+0+0 Z Türkçe
151718550 Maden Ekonomisi  3 2+0+0 Z Türkçe
151718551 Bil. Destekli Maden İşletme Tasarımı 4 1+2+0 Z Türkçe
151718552 İş Sağlığı ve Güvenliği II 3 2+0+0 Z Türkçe
  Teknik Seçmeli VIII        
151718553 Katı Sıvı Ayırımı 4 3+0+0 S Türkçe
151718554 Cevher Zenginleştirme Tesisleri 4 3+0+0 S Türkçe
151718555 Cevher Hazırlama Tesis Proje 4 3+0+0 S Türkçe
  Teknik Seçmeli Ders IX        
151718556 Kimyasal Madencilik 4 3+0+0 S Türkçe
151718557 Süs Taşları ve İşleme Teknikleri 4 3+0+0 S Türkçe
151718558 Boyut Büyütme 4 3+0+0 S Türkçe
  Sosyal Seçmeli II        
151718559 İnovasyon ve Girişimcilik 2 2+0+0 S Türkçe
151718560 Proje ve Risk Yönetimi 2 2+0+0 S Türkçe
  Mühendislik Araştırmaları Dersleri        
151718520 Mad. Haz. ve Kazı Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718521 Kaya Mekaniği Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718522 Peletleme Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718523 Kömür Teknolojisi Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718524 Kırma Öğütme Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718525 Yeraltı İşletme Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718526 Katı Sıvı Ayırma Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718527 Madenlerde Ulaşım Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718528 Mad. Havalandırma Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718529 Açık İşletme Mak. Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718530 Boyut Küçültme Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718531 Maden Ekonomisi Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718532 Cevher Sınıflandırma Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718533 Aglomerasyon Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718534 End. Hammaddeler Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718535 Kimyasal Zeng. Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718536 Maden Makinaları Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718537 Manyetik Ayırma Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718538 Flotasyon Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718539 Mad. Tahkimat Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718540 Açık İşletme Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718543 Flokülasyon Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718545 Ağır Ortam Zeng. Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718546 Kaya Şev Stabilitesi Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718547 Metalik Mineral Zeng. Araş. 6 1+4+0 S Türkçe
151718548 İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmaları 6 1+4+0 S Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı: 30      
YIL TOPLAMI : 240