TR | EN
Açılan Dersler / Ders Bilgi Paketi

Ders Bilgi Paketleri:

Yüksek Lisans 

Doktora


Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yarıyıllara göre açılan dersler şöyledir:

Yüksek Lisans Dersleri (Güz)
Ders Kodu Dersin Adı
503602001 Seminer
503601501 İleri Hidrometalurji
503601502 Flotasyon Kimyası
503601504 İleri Katı Sıvı Ayırımı
503601505 Cevher Hazırlama Atıklarının Değerlendirilmesi
503601506 Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler
503601507 Kömür Ve Mineral Flotasyon Devr.
503601508 Madencilikte Kalite Kontrol Yöntemleri
503601509 Cevher Hazırlama Aletli Analiz Tek. I
503601510 Kömür Hazırlama
503601511 Tali Havalandırma
503601514 Parça Mekaniği
503602505 Maden İstatistiği (Zorunlu Ders)
503601601 Mekanik Kazıda Fiziko-Meka. Den.
503601702 Yüksek Lisans Tez Çalışması
503601703 Uzmanlık Alan Dersleri (YL)

 

Doktora Dersleri (Güz)
Ders Kodu Dersin Adı
503611601 Cevher Hazırlamada Özel Konular
503611602 Kolloid Yüzey Kimyası
503611604 Gravite Ayırması
503611605 Tam Mekanize Kömür  Madenciliğinde Özel Konular
503611606 Madencilikte İş Sağlığı Ve Güvenliği Analizi
503611607 Madencilik Yatırımlarının Ekonomik Analizi (Zorunlu)
503611608 Madencilikte Sayısal Yöntemlerle Duraylılık Analizi
503611801 Doktora Yeterlik
503611802 Doktora Tez Çalışması
503611803 Uzmanlık Alan Dersleri (Dr)

 

Yüksek Lisans (Bahar)
Ders Kodu Dersin Adı
503602001 Seminer
503602501 Madencilikte Bulanık Mantık Uygulamaları
503602502 Manyetik Ayırma
503602503 Kazı Mekaniği
503602504 Açık İşletmelerde Üretim Planlaması
503602505 Maden İstatistiği (Zorunlu Ders)
503602506 Kolon Flotasyonu
503602507 Süspansiyonlarda Aglomerasyon
503602508 Tane Boyut Analizi
503602509 Cevher Hazırlama Aletli Analiz Tek. II
503602510 Yeraltı Kaya Yap Del. Pat. Tasarımı
503602511 Madencilik Endüstrisinde Atık Yöntemler
503602513 Madencilikte Optimizasyon Uygulamaları
503602514 Öğütme Kinetiği
503602515 Arazi Gerilmeleri
503602516 Yeraltı Maden İşlet.Hava Kalt.Mod.
503602517 Doğal Taşlarda Çevresel Etkiler
503602518 Cevher Hazırlamada Yüzey Cevap Yöntemleri
503601702 Yüksek Lisans Tez Çalışması
503601703 Uzmanlık Alan Dersleri

 

 
Doktora (Bahar)
Ders Kodu Dersin Adı
503611607 Madencilik Yatırımlarının Ekonomik Analizi (Zorunlu)
503612601 Akım Şeması Geliştirme Teknikleri
503612602 Madencilikte Çevre Sorunları
503612603 Madencilikte Toz Ve Silikozla Müc. Yönt.
503612604 Madencilikte Sistem GüvenirliliğiP
503612605 Modern Kayaç Patlatma Teknikleri
503611603 Madencilikte Verimlilik Analizleri
503611801 Doktora Yeterlik
503611802 Doktora Tez Çalışması
503611803 Uzmanlık Alan Dersleri